azazazaz

紫扇を上抜けで買い、下抜けで売り

FX:AUDJPY   豪ドル/円
54 views
1
部分紫扇を上抜けで買い、下抜けで売り。