(BTCJPY­*1955­+ETHJPY­*22072­+BCHJPY­*178409­+LTCJPY­*270246)­/10000­+XRPJPY­*6439­+310000

(BITFLYER:BTCJPY­*1955­+BITFLYER:ETHJPY­*22072­+KRAKEN:BCHJPY­*178409­+KRAKEN:LTCJPY­*270246)­/10000­+KRAKEN:XRPJPY­*6439­+310000 BITFLYER
(BITFLYER:BTCJPY­*1955­+BITFLYER:ETHJPY­*22072­+KRAKEN:BCHJPY­*178409­+KRAKEN:LTCJPY­*270246)­/10000­+KRAKEN:XRPJPY­*6439­+310000
(BTCJPY­*1955­+ETHJPY­*22072­+BCHJPY­*178409­+LTCJPY­*270246)­/10000­+XRPJPY­*6439­+310000 BITFLYER
 
始値
出来高
 — 
今日のレンジ
始値
出来高
 — 
今日のレンジ

(BTCJPY*1955+ETHJPY*22072+BCHJPY*178409+LTCJPY*270246)/10000+XRPJPY*6439+310000