USDJPY­/111.61­+USDEUR­/0.9­+USDGBP­/0.77­+USDAUD­/1.42­+USDNZD­/1.5­+USDCHF­/1.02­+USDCAD­/1.33
FX:USDJPY­/111.61­+FX_IDC:USDEUR­/0.9­+FX_IDC:USDGBP­/0.77­+FX_IDC:USDAUD­/1.42­+FX_IDC:USDNZD­/1.5­+FX:USDCHF­/1.02­+FX:USDCAD­/1.33 FXCM

FX:USDJPY­/111.61­+FX_IDC:USDEUR­/0.9­+FX_IDC:USDGBP­/0.77­+FX_IDC:USDAUD­/1.42­+FX_IDC:USDNZD­/1.5­+FX:USDCHF­/1.02­+FX:USDCAD­/1.33
USDJPY­/111.61­+USDEUR­/0.9­+USDGBP­/0.77­+USDAUD­/1.42­+USDNZD­/1.5­+USDCHF­/1.02­+USDCAD­/1.33 FXCM
今すぐトレード
 
オープン
出来高
 — 
今日のレンジ
オープン
出来高
 — 
今日のレンジ
今すぐトレード

USDJPY/111.61+USDEUR/0.9+USDGBP/0.77+USDAUD/1.42+USDNZD/1.5+USDCHF/1.02+USDCAD/1.33