ASTRONAUT_TRADING

自己紹介 Phải luôn tự nhắc mình: Thị trường càng đảo điên, mình càng phải tĩnh lặng. Trái tim có thể nóng nhưng cái đầu phải lạnh băng. Cảm xúc là tất yếu, nhưng đừng để cảm xúc chi phối, dẫn dắt. Luôn luôn cố gắng thiết lập một trạng thái cân bằng, tĩnh lặng.
登録
ここにアイデアはありませんが、他の国のTradingViewでアイデアが公開されています。
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
1
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
2
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
2469
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
1238
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
1409
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
タイプ
スクリプトアクセス
プライバシー