HD_love_trading

自己紹介 "Anh đúng hay anh sai, điều đó không quan trọng, cái chính là anh kiếm được bao nhiêu khi anh đúng và mất bao nhiêu khi anh sai." Soros Fanboy
登録
ここにアイデアはありませんが他の国のTradingViewでアイデアが公開されています。
1
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
13
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
451
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
91
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
3
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
1
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
4
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
0
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
1
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
58532
0
9
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
12648
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
62674
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
10759
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
48623
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
オンライン
7158
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
1988
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
9351
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
1230
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
12799
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
2495
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
958
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
7056
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
2641
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
19198
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
42887
0
0
メッセージ フォロー フォロー中 フォローしない
このユーザーにフォローしているシンボルはありません。
タイプ
スクリプトアクセス
プライバシー