DODO / Tether

トレードなし
スーパーチャートで確認

DODO / Tether 取引所

すべてのご利用可能な市場の DODO / Tether の暗号資産レートを取得。以下の表では、DODOUSDTの概要、パフォーマンス、SMAやADX、MACDなどのインジケーターやオシレーターに基づくテクニカル分析をご覧いただけます。
シンボル
取引所
価格
変動 %
出来高
24時間
出来高変動 %
24時間
高値
安値
出来高
テクニカル評価
DODOUSDTDODO / TetherUSBINANCE0.1522+0.53%2.867 M−29.97%0.15430.14801.987 M
売り
DODOUSDTDODO / Tether USWHITEBIT0.1526+0.79%455.78 K−7.23%0.15440.1477266.863 K
売り
DODOUSDTDODO / USDTMEXC0.1523+0.79%147.106 K−27.36%0.15420.147912.201 K
売り
DODOUSDTDODO/TETHER USDTBITRUE0.1520+3.47%139.179 K−30.77%0.15530.1446431.69 K
売り
DODOUSDTDODO/TetherGATEIO0.15241+0.72%85.756 K−46.87%0.153850.1481438.974 K
売り
DODOUSDTDODOUSDT SPOTBITGET0.15201+0.47%70.815 K−7.34%0.154310.1481031.788 K
売り
DODOUSDTDODO / TetherKUCOIN0.1528+0.92%39.44 K+19.53%0.15400.14829.966 K
売り
DODOUSDTDODO / TETHERCOINEX0.153007+0.81%4.319 K−29.82%0.1535520.1491742.1 K
売り
DODOUSDTDODO / Tether USDHTX0.1534+4.57%3.351 K−25.02%0.15340.14768.822 K
売り
DODOUSDTDODO / TetherHITBTC0.14028−30.30%93+14.53%0.161570.10101875
強い売り
DODOUSDTDODO/TETHER USD0.1523+0.66%00.15430.147919.99 K
売り