Aron-kaka

BCHABC 損益比が良い

ロング
78 views
2
損益比が良い 
ターゲット1、2で分割売却
トレード終了:ストップロスに到達