kushibarno1

MRNA(ワクチン株)

ロング
NASDAQ:MRNA   Moderna, Inc
ワープスピード計画継続中。ニュース発表で爆上げか。8月中の利確。