AKT

トレードなし
スーパーチャートで確認

AKT 取引所

すべてのご利用可能な市場の AKT の暗号資産レートを取得。以下の表では、AKTの概要、パフォーマンス、SMAやADX、MACDなどのインジケーターやオシレーターに基づくテクニカル分析をご覧いただけます。
シンボル
取引所
価格
変動 %
出来高
24時間
出来高変動 %
24時間
高値
安値
出来高
テクニカル評価
AKTUSDAkash / United States DollarCOINBASE4.068 USD+0.59%487.302 K−28.61%4.075 USD4.009 USD32.779 K
買い
AKTUSDAKT / U. S. DollarKRAKEN4.0801 USD+1.13%400.61 K−21.58%4.0801 USD3.9829 USD26.862 K
中立