Symbol / Tether

XYMUSDTKUCOIN
XYMUSDT
Symbol / TetherKUCOIN
 
トレードなし

Symbol / Tether 取引所

Symbol / Tetherが取引されている市場

すべてのご利用可能な市場の Symbol / Tether の暗号資産レートを取得。以下の表では、XYMUSDTの概要、パフォーマンス、SMAやADX、MACDなどのインジケーターやオシレーターに基づくテクニカル分析をご覧いただけます。

ティッカー
取引所
価格
変動 % 1日
ドルでの24時間出来高
24時間出来高変動率
高値 1日
安値 1日
出来高 1日
テクニカル評価 1日
XYMUSDTXYMUSDT SPOTBITGET0.047240.51%71.434K−8.22%0.047500.04686183.383K
買い
XYMUSDTSymbol / TetherMEXC0.04571−2.79%61.541K3.94%0.047870.04500638.057K
買い
XYMUSDTSymbol/TetherGATEIO0.0472880.52%13.77K−23.49%0.0474200.04677238.021K
買い
XYMUSDTSymbol / TetherKUCOIN0.047671.23%7.102K−48.53%0.047890.0470727.538K
買い
XYMUSDTSYMBOL / TETHERCOINEX0.0472520.16%5.082K−7.83%0.0473680.04682413.048K
買い
XYMUSDTSymbol / Tether OmniHITBTC0.0467770.29%2.245K255.62%0.0475100.04677747.276K
買い
XYMUSDTSymbol / Tether USDPOLONIEX0.047010.66%92518395.62%0.047010.0460119.59K
買い
XYMUSDTSymbol / TetherBITTREX0.03609000−21.90%726156.81%0.046470000.0360900020.074K
売り