SeeTheFuture

BTC tụt về dưới 3500 USD sàn Bittrex, kịch bản xấu có thể sảy ra

ショート
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Btc và công thức về 3500 usd

Chúng tôi đang thực sự lo ngại kịch bản này sảy ra, BTC đi 5 bước sóng giảm về 3500 USD trên sàn giao dịch Bittrex.com, sau đó mới bật lại được 12000

Chúng tôi đang chờ đợi hết phiên tuần vào 0g GMT . Chúng tôi đặt điểm stop loss ở 8866 USD

Cùng chờ đợi

#SeeTheFuture Team

免責事項

これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または保証する金融、投資、取引、またはその他の種類のアドバイスや推奨を意図したものではなく、またそのようなものでもありません。詳しくは利用規約をご覧ください。